member-academic-staff-he

ד"ר מור שילון

מור שילון
פוסט דוקטורט

מור שילון היא סוציולוגית (M.A.) ומתכננת ערים (PhD) המתמחה בתיאוריות אורבניות, סוציולוגיה של המרחב וטכנולוגיה. במחקריה מור עושה שימוש בגישות חדשניות של יחסים (תיאורית שחקן-רשת (ANT), ותיאוריות של הבלתי-ניתן-לייצוג (NRT)) על מנת להתחקות אחר כינונו ומהותו של תכנון עירוני עכשווי. בפרט, מור חוקרת את החיבורים בין טכנולוגיות לבין בני אדם במסגרת תשתיות וסביבות עירוניות מורכבות. בשנת 2017, כאורחת אקדמית של אוניברסיטת לונדון – רויאל הולוואי, מור עבדה עם פרופ' פיטר אדיי. כיום, מור הינה פוסט-דוקטורנטית בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון, העובדת תחת הנחייתם של ד"ר אפרת איזנברג ופרופ' יהודה קלעי. פרסומיה כוללים מאמרים בכתבי עת מדעיים כגון:

City -Analysis of Urban Trends, Culture, Theory, Policy, Action; Subjectivity; and Environment and Planning B.