member-academic-staff-he

ד"ר אריאל טיבי

אריאל טיבי
חבר הוראה בכיר
048294046
סגו 515

אדריכל ובונה ערים – בוגר הטכניון בחיפה בשנת 1982. ח.פ 062986849 משנת 1984 מנהל משרד עצמאי לאדריכלות ונוף ופרופסור משנה בפקולטה לאדריכלות בטכניון. המשרד עוסק במתן שירותי תכנון במכלול נושאי ארכיטקטורה, נוף ובינוי ערים. משנת 2006 משמש ד"ר א. טיבי, כרפרנט לנושא אדריכלות גשרים, בחברה הלאומית לדרכים.

הוראה בפקולטה:

סמסטר א':  - ריכוז קורס מבוא לתכנון

סמסטר ב':  - ריכוז קורס מבוא לתכנון ארכיטקטוני

  • תחומי מחקר

    מבנים קליפות מרחביים, אורבניקה של אזורים צפופים

  • הערות

    שעות קבלה:

                יום א:   13:30-14:30

                בתאום טלפוני:  0524301550