member-academic-staff-he

ד"ר ג'ון פריצ'ארד

ג'ון פריצ'ארד
Post Doc

אני מתעניין בהשפעות החברתיות והסביבתיות של מדיניות התחבורה העירונית. כיום אני עובד על השוואת דפוסי נגישות בקבוצה של אזורי המטרופולין של ארה"ב כדי לתרום לתכנון מערכות הובלה כוללת בעולם העיור במהירות. בעבר השתתפתי בפרויקטי מחקר בניתוח השפעות התחבורה בערים אירופיות ובדרום אמריקה.