member-administrative-staff-he

דוד הראל

דוד הראל
אחראי מחשוב ומנהל מעבדות תכנון וייצור דיגיטאלי
  • אחראי על תפעול ותחזוקה של המעבדות בפקולטה כגון: CNC, מדפסות תלת ממד, חותך לייזר, סורק תלת ממד, רובוטים תעשייתיים ועוד מכונות שעתידות להירכש.
  • עבור הציוד הזה אני צריך: לתחזק, לטפל בתקלות, לנהל מלאי חומרי גלם וחלפים.
  • לגייס, להכשיר ולנהל את כוח האדם המועסק במעבדות.
  • מתן תמיכה טכנית לחברי הסגל
  • ניהול תקציבי של המעבדות
  • פיתוח והטמעה של טכנולוגיות ומכונות שונות וכתיבת נהלים ושיטות עבודה
  • אחריות אדמיניסטרטיבית לבטיחות במעבדות.