תואר שני בעיצוב תעשייתי בטכניון

מפגש מתעניינים לתואר שני בעיצוב 12.6

לפרטים והרשמה אירית גרצוולף iritg@technion.ac.il