סרטון הגשות פרויקט גמר 2018

אישה

סרטון קצר אשר מסכם את ימי ההגשות של פרויקט הגמר שלנו.

בהצלחה בהמשך הדרך!