מר מוטי קפלן

מרצה בכיר נלווה

מסלול אדריכלות נוף


גיאולוג בהשכלתו, מתכנן, עורך תמ"א אחת, תכנית המתאר הארצית האחודה, יועץ למנהל התכנון, במשרד הפנים, המשרד להגנת הסביבה, משרד השיכון, רשות הטבע והגנים, קרן קיימת לישראל ועוד. תחומי התמחות עיקריים – מדיניות שמירה וטיפוח שטחים פתוחים ומשאבי סביבה – חופים, נחלים, חקלאות. ערך תכניות מתאר אחדות, ביניהן תמ"א 22 – יער וייעור, תמ"א 13 – חופי אילת, תמ"א 1/35- תכנית המתאר הארצית המשולבת, תמ"א 41 – תכנית המתאר הארצית למשק האנרגיה, תכנית מתאר מחוזית למחוז ירושלים ואחרות.

יועץ למדינות באפריקה, דרום אמריקה ואסיה בנושאי פיתוח אזורי וסביבה. וכן לUNDP  (United Nations Development Programme) בנושאי יישום אמנת ריו, דרכי התמודדות עם משבר האקלים, הגנת המגוון הביולוגי, ומניעת תהליכי מידבור והידלדלות קרקעות.

עבודתו המקצועית משולבת בהוראה בפקולטה לאדריכלות נוף בטכניון, ובמכון ללימודים עירוניים ואזוריים באוניברסיטה העברית בירושלים.מוטי קפלן