פרופ‘ איטה היינצה גרינברג

חבר הוראה בכיר נלווה

מסלול ארכיטקטורה
איטה היינצה גרינברג