גב' עדינה שופן

רכזת פרויקטים ומנהלה
טיפול בהזמנות רכש ותשלומים לנותני שירות, תיאום סיורים לסגל ולסגל הנלווה, הסדרת אישורי כניסה לטכניון, טיפול בהזמנת אורחים, עזרה שוטפת לראש מינהל.
עדינה שופן