גב' מאיה איל-רוזנקיאר

רכזת הדריון
מרכזת את הפעילות האקדמית והקהילתית של הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בהדר הכרמל ואחראית ליייזום פעולות אקדמיות וקהילתיות ובניית שותפויות עם קהילות בדגש על הדר הכרמל
מאיה איל-רוזנקיאר