גב' לימור צדוק קורן

מידענית
הדרכה,ייעוץ והכוונה בחיפוש מידע בפורמט פיזי או אלקטרוני לצורכי מחקר, לימודים ולמידה, עבור סטודנטים, אנשי סגל אקדמי ומנהלי, חוקרים.
לימור צדוק קורן
בניין אמאדו, קומה 2, ספריית הפקולטה לארכיטקטורה