אדר‘ רות ליאונוב

מורה

מסלול ארכיטקטורה
רות ליאונוב