מר כרמי גוטמן

עוזר לאחראי בניין, בניין אמאדו
כרמי גוטמן