מר אמנון זילבר

מרצה בכיר נלווה

מסלול עיצוב תעשייתי
אמנון זילבר