גב' דפנה זיו

רכזת הדריון
מרכזת את הפעילות האקדמית והקהילתית של הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בהדר הכרמל ואחראית ליייזום פעולות אקדמיות וקהילתיות ובניית שותפויות עם קהילות בדגש על הדר הכרמל
דפנה זיו