גב' רחל גץ - סלומון

מורה נלווה

מסלול ארכיטקטורה
רחל גץ - סלומון