אדר‘ פארה גולדמן

חבר הוראה בכיר נלווה

מסלול תכנון ערים ואזורים
פארה גולדמן