אולגה סדובי-פנפיל
בניין אמאדו, קומה 2, ספריית הפקולטה לארכיטקטורה