פרופ”ח אהרון שפרכר

פרופסור חבר

מסלול אדריכלות נוף
מסלול ארכיטקטורה

ראש מסלול אדריכלות נוף
אהרון שפרכר
סגו 521