מר אבי סייג

אחראי בניין, בניין אמאדו
אבי סייג
בניין אמאדו, קומה 2, חדר 220