סרטון קצר אשר מסכם את ימי ההגשות של פרויקט הגמר שלנו.

בהצלחה בהמשך הדרך!