הדר רוטשילד אנטמן: מגוון פיזי בעיר – הערכת המאפיינים הפיזיים של היבט המגוון בתכניות העיר

הרצאה סמנריונית לתואר מגיסטר במסלול לתכנון ערים ואזורים

29/04/2021
10:00

מנחה ראשית- ד"ר דלית שך-פינסלי, מנחה-פרופ' פנינה פלאוט

המגוון העירוני, המתואר כ"נכס של העיר" הינו בעל פוטנציאל לחיזוק ולתרומה לחברה, לכלכלה של העיר ועוד. מאידך, הבנייה המואצת בישראל הולידה מצב שבו ישנן שכונות בעלות מאפיינים הומוגניים: בינוי, תמהיל יח"ד, ייעודי קרקע ועוד. ההתנגשות בין הבינוי ההומוגני הקיים והמתכונן, לבין השיח המדבר בשבח המגוון העירוני, מעורר דיסוננס בכל הקשור בחשיבות ותרומת המגוון לעיר.
המחקר הציף את הצורך בזיהוי והגדרת הפרמטרים והמאפיינים להערכה אובייקטיבית ומדידה של הביטויים הפיזיים של המגוון בתכניות העיר. מתודולוגיית המחקר מתבססת על מקור תיאורטי: סקר הספרות, ומקור מעשי: ראיונות עומק עם מתכנני עיר בישראל וכוללת: זיהוי וגיבוש רשימת פרמטרים להערכת המגוון הפיזי בעיר; חלוקת הפרמטרים ל'אשכולות' נושאיים; והסקת מסקנות מהניתוח המשוקלל של שכיחות השימוש בפרמטרים, אשר עשויה לאפשר גם בחינה של המגוון הפיזי לצד המגוון הדמוגרפי.Share on facebook


FacebookShare on twitter


TwitterShare on linkedin


LinkedIn