BRIEF CAFE הפתיחה החגיגית

BRIEF CAFE הפתיחה החגיגית

מיזם משותף ומקסים DIY של סטודנטים מהפקולטה למתמטיקה וארכיטקטורה הוליד את BRIEF CAFE
הפתיחה החגיגית תתקיים ב 13.4.2022 בשעה 12:30
אמדו קומה 3 (מנדרין לשעבר)