מסלול ארכיטקטורה

מסלול ארכיטקטורה

ייעודו הראשי של מסלול ארכיטקטורה הוא רתימת העשייה והמחקר האדריכליים לאתגור מתמיד של החשיבה האדריכלית והסביבתית ולקידום רעיונות חדשים, ניסיוניים ומערערי מוסכמות, הנוגעים לתכנון ולעיצוב הסביבה הפיזית על כל מרכיביה. המסלול רואה עצמו אחראי לפיתוח ידע חדש הנוגע לארכיטקטורה ולסביבה הבנויה באמצעות אוצר המילים ומסורות העבודה של התכנון והעיצוב האדריכלי ושיטות מחקר וחקירה מדעיות שמקורן בתחומי ידע מרובים.

בבסיסה, הארכיטקטורה היא עיסוק רב־תחומי, בעל צדדים טכנולוגיים, תפקודיים, תרבותיים וקוגניטיביים המשלימים אלה את אלה. עיצוב הסביבה הבנויה הוא פעילות הדורשת התייחסות שוות ערך לידע היסטורי, לרגישות תרבותית, לקדמה טכנולוגית, לרציונליזציה תפקודית ולראייה סביבתית כוללת. תפקידו של המסלול הוא לפיכך לפתח את המנהיגות העתידית של המקצוע על ידי הכשרת דורות חדשים של אדריכליות ואדריכלים שכישוריהם המקצועיים יהיו רב־תחומיים וליצור בסיסי ידע חדשים שיהיו מרובי רבדים והקשרים ויתבססו על גיוון תחומי.

ארכיטקטורה הוא אחד משני תחומי הידע הראשונים שנלמדו בטכניון עם תחילת הלימודים במוסד בשנת 1924. מסורת ארוכת שנים זו, לצד התפקיד ההיסטורי שמילאו לימודי הארכיטקטורה בטכניון לאורך השנים בעיצובה של הסביבה הבנויה בישראל, מטילים על המסלול אחריות עודפת, המאמצת לתוכה את מורשת העבר תוך בחינה ביקורתית ומפוכחת שלה והתאמתה לאתגרי ההווה והעתיד. מעל לכול, פירושה של מסורת זו היא המשך חינוך בוגרי המסלול בכל התארים לעשייה פרואקטיבית ומשנת מציאות תוך הבנה עמוקה של ההקשרים הרחבים והמשתנים של העיסוק האדריכלי והפעולה הסביבתית.

מסלול ארכיטקטורה מציע את תוכניות הלימודים הבאות:

תואר שני מקצועי בארכיטקטורה ובינוי ערים (אדריכל רשום, 1.M.Arch)

תואר שני בארכיטקטורה ובינוי ערים 2 (2.M.Arch)

תואר שני מחקרי בארכיטקטורה ובינוי ערים (.M.Sc)

דוקטור בפילוסופיה בארכיטקטורה (.Ph.D)

דוקטור בפילוסופיה בלימודי סביבה (.Ph.D)

(דימוי: אמנון ורברנה)