מסלולים

הלימודים והמחקר בפקולטה מתנהלים בארבעה מסלולים, המקיימים ביניהם זיקות הדדיות בתארים השונים.