אודות

אודות

הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים היא אחת משתי הפקולטות הראשונות שפעלו בטכניון מיד עם תחילת הלימודים במוסד בשנת 1924. הפקולטה משמשת מסגרת ייחודית ומובילה להכשרה מקצועית של אדריכלים, אדריכלי נוף, מתכנני ערים ואזורים מעצבים תעשייתיים ושל חוקרים בתחומים אלה.

כיום נלמדים בפקולטה המקצועות הבאים: ארכיטקטורה ואדריכלות נוף – בלימודי תואר ראשון; ארכיטקטורה ובינוי ערים, אדריכלות נוף, תכנון ערים ואזורים ועיצוב תעשייתי – בלימודים לתארים מתקדמים. עם כ־850 הסטודנטים אשר רשומים בפקולטה בכל זמן נתון, (מהם כ־350 בלימודי מוסמכים), הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים היא מוסד יוקרתי וייחודי להשכלה גבוהה ולהכשרת אדריכלים, אדריכלי נוף, מעצבים תעשייתיים ומתכנני ערים ואזורים בישראל.

הלימודים בפקולטה משלבים רמה גבוהה של הכשרה מקצועית ומחקרית. ייעודה  הוא להכשיר אנשי מקצוע וחוקרים, שבצד היותם בעלי כישורים טכנולוגיים ויצירתיים, יהיו גם בעלי מודעות גבוהה לערכי התרבות והסביבה ולצורכי החברה. על כן, תוכניות הלימודים מדגישות לא רק את ההיבטים העיצוביים של מקצועות העיצוב, אלא גם את ההיבטים הסביבתיים, החברתיים־תרבותיים, הכלכליים, הפסיכולוגיים והמשפטיים הקשורים בהתערבות האדם בסביבה הפיזית.