פינוי בינוי ודחיקת דיירים

פינוי בינוי ודחיקת דיירים

גלובס מדווח על מחקרה החדש של איריס ברודקין, מהמעבדה למדיניות התכנון בפקולטה. המחקר נעשה בהנחיית ד"ר ניר מועלם ובמסגרתו בדקה איריס האם התושבים הותיקים נדחקים במהלך תהליך פינוי בינוי. הלינק לכתבה מצורף.