טפסי התקדמות אקדמית לפי מסלולים: תואר ראשון

טפסי התקדמות אקדמית לפי מסלולים: תואר ראשון

יש לבחור ולהוריד למחשב את הטופס המתאים על פי מסלול הלימודים ושנת תחילת הלימודים בתואר הראשון.

סימון v במקום המיועד לכך ליד שם הקורס מוסיף את הקורס לחישוב הסך הכולל של נקודות הזכות בתחתית הרשימה. בקורסים שבהם לא מופיע בטופס שהורדתם מספר נקודות הזכות, יש להוסיף את מספר הנקודות באופן ידני.

ארכיטקטורה

אדריכלות נוף