טפסי התקדמות אקדמית לפי מסלולים: תארים מתקדמים

טפסי התקדמות אקדמית לפי מסלולים: תארים מתקדמים

יש לבחור ולהוריד למחשב את הטופס המתאים על פי מסלול הלימודים ושנת תחילת הלימודים בתואר המתקדם.

סימון v במקום המיועד לכך ליד שם הקורס מוסיף את הקורס לחישוב הסך הכולל של נקודות הזכות בתחתית הרשימה. בקורסים שבהם לא מופיע בטופס שהורדתם מספר נקודות הזכות, יש להוסיף את מספר הנקודות באופן ידני.

ארכיטקטורה – תואר שני מקצועי

אדריכלות נוף

תכנון ובינוי ערים

עיצוב תעשייתי