סגל חדש שמצטרף לפקולטה. ברוכים הבאים!

סגל חדש שמצטרף לפקולטה. ברוכים הבאים!

:סגל חדש שמצטרף לפקולטה

  ד"ר אלי קלר– מרצה בכיר במסלול לארכיטקטורה

אדר' נוף שחר צור– עמית מחקר חבר במסלול לאדריכלות נוף

 ארכ' אורן בן ארי– מרצה בכיר אורח במסלול לארכיטקטורה

אדר' נוף בהא מילחם– מרצה בכיר אורח במסלול לאדריכלות נוף
baha milham