מן העיתונות – נוף

קיר מכוסה עיתונים וכסא הפוך

:ידעות מן התקשורת הקשורות לפקולטה לאדריכלות נוף