בעלי תפקידים


     
פרופ”ח גרובמן יאשה      
דיקן      
אישה

פרופ”מ יוסף ג’בארין

פרופ”ח דניאל אורנשטיין

פרופ”ח אפרת אייזנברג פרופ”ח מישל פורטמן
סגן דיקן למחקר סגן דיקן לתארים מתקדמים סגן דיקן לענייני הוראה סגן דיקן לענייני סטודנטים
  וסגל נלווה    

פרופ”ח דפנה פישר גבירצמן פרופ”מ אסף שוורץ פרופ״ח קרל מרטנס פרופ’ טרזי עזרי
ראש מסלול ארכיטקטורה ראש מסלול אדריכלות נוף ראש מסלול תכנון ערים ואזורים ראש מסלול עיצוב תעשייתי

פרופ”ח אלונה נתן-שיפטן

ארכ’ שמאי אסיף

פרופ”ח אהרון שפרכר

ראש מרכז ראש מרכז לחקר העיר והאיזור ראש מרכז מו”פ
למורשת הארכיטקטורה ע”ש פיליפ ואתל קלצניק