בעלי תפקידים


Grobman Plaut Abraham Yezioro
פרופ”ח גרובמן יאשה פרופ”ח פלאוט פנינה פרופ”מ יזיאורו אברהם פרופ”מ דפנה פישר גבירצמן
דיקן סגן דיקן לימודי מוסמכים, סגן דיקן לענייני הוראה סגן דיקן לענייני סטודנטים
מחקר וקודום סגל

Isaac Guedi Capeluto Tal Alon-Mozes
פרופ”ח קפלוטו גדי פרופ”ח אלון מוזס טל פרופ״ח קרל מרטנס פרופ’ טרזי עזרי
ראש מסלול ארכיטקטורה ראש מסלול אדריכלות נוף ראש מסלול תכנון ערים ואזורים ראש מסלול עיצוב תעשייתי

אישה untitled
פרופ”ח אלונה נתן-שיפטן אסיף שמאי
ראש המרכז למורשת הארכיטקטורה ראש מרכז לחקר העיר והאיזור

ע”ש פיליפ ואתל קלצניק