בעלי תפקידים


גבר Plaut Abraham Yezioro
פרופ”ח גרובמן יאשה פרופ”ח פלאוט פנינה פרופ”מ יזיאורו אברהם פרופ”מ דפנה פישר גבירצמן
דיקן סגן דיקן לימודי מוסמכים, סגן דיקן לענייני הוראה סגן דיקן לענייני סטודנטים
מחקר וקודום סגל

Isaac Guedi Capeluto Tal Alon-Mozes
פרופ”ח קפלוטו גדי פרופ”ח אלון מוזס טל פרופ״ח קרל מרטנס פרופ’ טרזי עזרי
ראש מסלול ארכיטקטורה ראש מסלול אדריכלות נוף ראש מסלול תכנון ערים ואזורים ראש מסלול עיצוב תעשייתי

אישה גבר
פרופ”ח אלונה נתן-שיפטן אסיף שמאי אהרון שפרכר
ראש מרכז ראש מרכז לחקר העיר והאיזור ראש מרכז מו”פ
למורשת הארכיטקטורה ע”ש פיליפ ואתל קלצניק