מערכת שעות על פי תכנית הלימודים המומלצת – תואר ראשון

הערות לסמסטר 5
סטודיו נושאי: ההרשמה תעשה בהתאם לשיבוץ שנשלח לסטודנטים
מקצועות מקטגוריית חברה: תחבורה והעיר 205998, כלכלת המרחב והבניה 205571
כלים מתקדמים: מבע ויזואלי 205824, רוויט 205826, גראסהופר 205828 יש להירשם לאותו מספר קבוצה בכל הקורסים 11 או 12 או 13
בחירה בשיתוף פקולטות אחרות: יזמות ואימפקט בקהילה 205691

הערות לסמסטר 7
מקצועות מקטגוריית חברה: תחבורה והעיר 205998, כלכלת המרחב והבניה 205571
מקצועות מקטגוריית תיאוריות מתקדמות: נופי תרבות 207569
בחירה בשיתוף פקולטות אחרות: יזמות ואימפקט בקהילה 205691
למסלול לארכיטקטורה: טופס הגשת בקשה ללימוד מקצועות שאינם על פי תכנית הלימודים המומלצת נמצא כאן
עדכון – קורס בחירה נוסף שנפתח: דיון ביקורתי בשיכון הציבורי בישראל 206170 יום שני 15:30-18:30

קורסי בחירה

עדכון – קורס בחירה נוסף שנפתח: דיון ביקורתי בשיכון הציבורי בישראל 206170 יום שני 15:30-18:30

סילבוסים מקוצרים למקצועות קבועים ניתן למצוא כאן

טיוטות סילבוסים למקצועות שאינם קבועים בקטלוג הלימודים
יער עירוני לעתיד עירוני  207580ההרשמה לקורס תתאפשר החל מ-23.07
היסטוריה ופילוסופיה של השימור – חורבות 206948
ארכיטקטורה, קולנוע וחיי היום יום 206015ההרשמה לקורס תתאפשר החל מ-23.07
ישראל 100 207900
באוהאוס 206009
העיר הרומית 205694
יסודות תורת הקרקע 204720
כשהארכיטקטורה פוגשת את תיאוריות המרחב 206014ההרשמה לקורס תתאפשר החל מ-23.07
תכן רעיוני של מבנים – הרמוניה אדריכלית הנדסית 206046
תכנון פרמטרי 204721
גוף, מקום ומה שבניהם 205690
מבוא לייצור רובוטי 205692
קריאה תרבותית של המרחב העירוני – זקנה בעיר 206080
היבטים ופרקטיקות – מרחבים מקודשים 206985
היבטים ביקורתיים בדרכים ובכבישים 207465
מחקר ופיתוח בתכנון לקיימות 206008