מעבדות בפקולטה

המעבדות הקיימות בפקולטה מספקות לסטודנטים ולסגל הזדמנות לפתח מיומנויות ולבצע מחקרים באמצעות הטכנולוגיות החדישות ביותר הרלוונטיות לסביבה הבנויה. יש לנו ארבעה מעבדות עיקריים:

איש ואישה מודל אישה ומודל בניינים
סדנת מחשבים סדנת מודלים סדנת צילום מעבדת תכנון וייצור דיגיטלי מעבדת אקלים ואנרגיה מעבדה ויזואלית