תחומי מחקר

ex-279

 

אדריכלות

(CAADׁׁ)  אדריכלות דיגיטלית/ תכנון בעזרת מחשב

 תיאוריה, עיצוב מבוסס ביצועים, שיטות עיצוב מבוססות מחשב,עיצוב וייצוג, ויזואליזציה וכלים מודולרים

מחקר ותיאוריה בעיצוב

בינה מלאכותית בעיצוב, מודולים חישוביים בעיצוב, עיצוב דיגיטלי, יצירתיות וחדשנות, צמיחת עיצוב, עיצוב ורטואלי, מערכות מידע

עיצוב אדריכלי בר קיימא

הסדרי בר-קימא באדריכלות, תאורה טבעית ומלאכותית באדריכלות, ביצועי סימולציה ואופטימיזציה, התחדשות, שימוש חוזר ומחזור של מבנים, בניה חכמה, ניתוח חזותי מרחבי

בניה חכמה

ייצור אדריכלי בעזרת מחשב

עיצוב עירוני

תיאוריה, התחדשות עירונית, תורת שיכון, אורבניזם ים תיכוני ומזרח התיכון,  תצורות עירוניות קומפקטיות

פילוסופיה באדריכלית
תיאוריה, פנומנולוגיה של אדריכלות

חינוך אדריכלי

עיצוב עם קהילות

התערבות במקומות ציבוריים, אדריכלות אירועים

אומנות

,אמנות ואדריכלות, ארט – תיאוריה , מיצבים, קולנוע ואדריכלות, תיאוריה וביקורת באומנות

תיאוריה וביקורת באדריכלות

מבנים לפריסה, מבנים ומעטפות מרחביים,

מורפולוגיה מבנית

מחקר בעיצוב, תורת עיצוב, לימודי עיצוב

בינה מלאכותית בעיצוב, מודלים חישוביים ועיצוב, עיצוב דיגיטלי, יצירתיות וחדשנות, צמיחת עיצוב, עיצוב וירטואלי, מערכות מידע

היסטוריה, תיאוריה וביקורת

אדריכלות במאה העשרים ואדריכלות עכשווית, תרבות באדריכלות אחרי מלח”ע השניה, מורשת תרבותית, תיאוריה ופוליטיקה של שימור היסטורי, היסטוריוגרפיה אדריכלית

ביומימטיקה באדריכלות

GIS

 

 

תכנון ערין ואזורים

 

דיור והתחדשות עירונית
מדיניות דיור ותכנון

התחדשות עירונית התחדשות בשכונה

היבטים חברתיים ותרבותיים של תכנון
תכנון וקידום מטרות חברתיות

פיתוח קהילתי והון חברתי

התנהגות אנושית בסביבה בנויה וסביבה טבעית

תכנון למיעוטים ואוכלוסיות ספציפיות

שיתוף הציבור בתכנון

לפיתוח בר קיימא, חלל, חברה ותרבות

מעקב של שטחים ציבוריים

פיתוח ותכנון מרחבי

תכנון שימושי קרקע, מודלים ומדיניות

דינמיקה מרחבים עירוניים

המטרופוליטן, אזורים ותכנון חוצה גבולות

היבטים כלכליים של תכנון
פיתוח נדל”ן ופיננסים

טכנולוגיות מתקדמות, העברת טכנולוגיה ופיתוח מרחביים

חוק התכנון וזכויות קניין

חוק התכנון ותורת התכנון

תשתיות
כלכלה ותכנון אנרגיה

תשתית ירוקה, בעיקר מים

תכנון ומדיניות של תשתיות

גודש תחבורה, בטיחות בדרכים, כלכלה סביבתית

סביבה ותכנון

מדיניות ותכנון סביבתי

שימוש וניהול משאבי טבע באדריכלות בר קיימא

עיצוב תעשייתי

עיצוב והנדסת אנוש בשירותי בריאות

עיצוב בהתאמה אישית, עיצוב כלול

גורמים ועיצוב אנושים בסביבות קיצוניות

ראיות מבוססות עיצוב מתודולוגיות

ייצור אדריכלי בעזרת מחשב

עיצוב אינטראקטיבי וסביבות בעלי יכולת תגובה

חומרים ברי קיימא

אדריכלות נוף

הסטוריה, תיאוריה וביקורת של אדריכלות נוף בישראל

נופי תרבות

נופים סימליים: רכיבים טבעיים, תרבותיים חזותיים