מועמדים

אנו מודים לך על התענינותך בלימודים בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון. הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון הינה מסגרת ייחודית המשלבת  הכשרה  מקצועית  של אדריכלים,  אדריכלי נוף, מתכנני  ערים ואזורים  ומעצבים  תעשייתיים  עם מחקר  מתקדם והכשרה  של  חוקרים בתחומים  אלה. כיום  נלמדים בפקולטה  המקצועות הבאים:

ארכיטקטורה ואדריכלות נוף – בלימודי תואר ראשון (הסמכה); ארכיטקטורה ובינוי ערים, תכנון ערים ואזורים ועיצוב תעשייתי – בלימודי תארים מתקדמים (מוסמכים).

הסטודנטים המתקבלים ללימודים בפקולטה הינם בעלי נתוני הקבלה מהגבוהים בארץ. אנו שמים לנו ליעד להכשיר אנשי מקצוע, שבצד היותם בעלי כישורים טכנולוגיים ויצירתיים, יהיו גם בעלי מודעות גבוהה לערכי התרבות, הסביבה ולצורכי החברה. על כן, תכנית הלימודים מדגישה לא רק את ההיבטים העיצוביים של האדריכלות, אדריכלות הנוף ותכנון הערים והאזורים, אלא גם את ההיבטים הסביבתיים, החברתיים – תרבותיים, הכלכליים, הפסיכולוגיים והמשפטיים הקשורים בהתערבות האדם בסביבה הפיזית.

ההוראה בפקולטה מתבססת באופן יחודי בארץ על שילוב של אנשי סגל אקדמי שהינם חוקרים בעלי שם עולמי בתחומים רבים יחד עם אדריכלים בעלי שם מהפרקטיקה האדריכלית בארץ. שילוב זה איפשר ומאפשר לנו להכשיר דורות של אנשי מקצוע וחוקרים המובילים את הדיסיפלינות השונות בארץ.

הפקולטה לארכיטקטורה מקדמת רכישת ויצירת ידע תוך שימוש במשאבים הרבים שמציע הטכניון באמצעות מתן אפשריות לימוד קורסים משלימי ומרחיבי ידע בתחומים מגוונים בפקולטות אחרות בטכניון. בנוסף, כחלק מבית הטכניון, מקדמת הפקולטה שיתופי פעולה במחקר עם חוקרים טכניונים מדיספלינות שונות בעלי שם בינלאומי כחלק מגישה אינטרדיספלינארית בקידום ופיתוח המדע והטכנולוגיה.