סילבוסים – חורף תשע”ח

אנשים בכיתה

הסמכה:

205071 – מורפולוגיה

205096 – תולדות האומנות

205103 – תולדות האדריכלות בעידן המודרני

205154 – סוגיות בפסיכולוגיה לאדריכלים

205423 – מבנה ופרטי בניין 3

205501 – בקרת הסביב מאור וחשמל

205508 – בטיחות בבניינים

205623 – פרוייקט מיוחד מבני חינוך

205624 – אוצרות כפרקטיקה אדר’ תכנון

205694 – סמינר שיטות הערכה

205704 – סוגיות עכשוויות באוצרות

205705 – המשימה-מאדים: מתכנון לביצוע של מבנה מחקר

205716 – סדנה הנדסית טכנולוגית

205873 – עיצוב בסיסי 4

205875 – אומנות ניסויית 2

206877 – עיצוב בסיסי 5

205885 – עיצוב בסיסי 3

205922 – התבוננות ייצוג ודיגום

מוסמכים:

206001 – מחקר בעיצוב

206003 – חורבות

206007 – מידול אנרגטי מתקדם של בניינים

206009 – מהוילה הים תיכונית אל העיר הלבנה

206010 – קווי מגדר ופמיניזם בארכיטקטורה ועיצוב עירוני

206011 – גישות ותפיסות בפוליטיקה של המרחב

206012 – המפה אינה הטריטוריה

206060 – עיצוב מספר סיפורים

206075 – קיימות בראייה כוללת

206080 – המרחב הבין תרבותי

206150 – תכנון אסטרטגי של חינוך ומבני חינוך

206563 – סמינר בתכנון מבנים סולריים פאסיביים

206566 – מיקרו אקלים בעיר בעזרת צמחייה

206808 – אדריכלות ומידע תיאוריות בתרבות הדיגיטלית

206820 – היסטוריה ותיאוריה בעיצוב תעשייתי 1

206821 – מבוא לעיצוב תעשייתי

206828 – עיצוב רדימייד

206831 – חשיבה עיצובית

206832 – עיצוב וקראפט דיגיטלי

206833 – עיצוב ותרחיש

206940 – סוגיות פילוסופיות בהקשר אדריכלי

204003 – 207020 – GIS

207020 – מבוא לממ”ג

207021 – שימושי ממג לשמירת טבע והחלטות סביבתיות

207044 – שיתוף הציבור בקבלת החלטות

207090 – מבוא לתכנון סביבתי

207440 – טכנולוגיה עם הקהילה – הנגשת הון טכנולוגי בתהליך

207450 – המרחב הישראלי

207455 – סוגיות אקולוגיות בנוף הישראלי

207460 – תיאוריות באדריכלות הנוף העכשווית

207468 – התמקדות בתהליך היצירה בסטודיו

207800 – חשיבה כמותית וסטטיסטית

208350 – חומרים תעשייתים 1

209032 – עיונים ותמורות בשיכון הציבורי

209050 – כלכלה עירונית

נוף:

204003 – 207020 – GIS

204652 – ייצוג נוף

204714 – תכנון וייצוג גיאומטריה מורכבת במרחב

204720 – מבוא לאקולוגיה לאדריכלים

103070-נוף כמשאב חזותי 2018

סילבוסים נוספים יעלו בהמשך…