ארכיון סילבוסים ומערכת שעות מסמסטרים קודמים

בנות לומדות

דף זה מציג קישורים למערכות לימודים וסילבוסים של הקורסים שהועברו בלימודי הסמכה ומוסמכים בסמסטרים קודמים. 

 

לימודי הסמכה

שוביץ חדרים

סמסטר אביב תש”פ

סמסטר חורף תש”פ

סמסטר קיץ תשע”ט

מערכת שעות וסילבוסים אביב תשע”ט (לוח מבחנים א’ ולוח מבחנים ב’)

מערכת שעות וסילבוסים חורף תשע”ט

מערכת שעות וסילבוסים אביב תשע”ח

מערכת שעות וסילבוסים חורף תשע”ח

מערכת שעות וסילבוסים אביב תשע”ז

מערכת שעות וסילבוסים חורף תשע”ז

מערכת שעות וסילבוסים אביב תשע”ו

מערכת שעות וסילבוסים חורף תשע”ו

מערכת שעות וסילבוסים אביב תשע”ה

חורף תשע”ה

חורף תשע”ד

 

לימודי מוסמכים

אביב תש”פ

חורף תש”פ

אביב תשע”ט – מועדי א’, מועדי ב’

אביב תשע”ז

חורף תשע”ז

אביב תשע”ו

חורף תשע”ו

אביב תשע”ה

חורף תשע”ה

אביב תשע”ד

חורף תשע”ד