תכנון ערים ואזורים

לתכנית הלימודים לתארים מתקדמים בתכנון ערים ואזורים >>

 

מטרת התוכנית

התוכנית מיועדת להכשיר סטודנטים לעסוק במקצוע תכנון ערים ואזורים ולתת בידיהם את הידע והכלים התיאורטיים, המקצועיים והמחקריים הדרושים לעיצוב מדיניות וקבלת החלטות ולמחקר בתחומים השונים שבהם עוסק התכנון העירוני והאזורי, תוך הקניית תארים מתקדמים (תואר שני ושלישי).

 

דרישות הלימודים למסלול הלימודים לתואר מגיסטר

בתוכנית הלימודים מוגדרים מספר מקצועות בהיקף של 10 נקודות כמקצועות ליבה (קדם). מקצועות אלה לא כלולים במניין הנקודות הנדרשות לתואר שני. סטודנטים אשר למדו מקצועות אלה במסגרת התואר הראשון יקבלו עליהם זיכוי. סטודנטים אשר לא למדו מקצועות אלה בתואר הראשון ידרשו ללמוד אותם בנוסף למכסת הנקודות שנקבעה לתואר שני.

בנתיב ללא תזה – מכסת הלימודים המלאה כוללת 4 קורסי חובה (סה”כ 12 נקודות), שלושה אולפנים (סה”כ 12 נקודות) [1] ומספר משתנה של קורסי בחירה. מספר הנקודות הנדרש לסיום התואר מגיסטר משתנה בהתאם לרקע ממנו הגיעו הסטודנטים.

במניין הנקודות הכולל בנתיב ללא תזה, כאמור לעיל, חובה על הסטודנטים ללמוד קורס בן 6-5 נקודות – שמהווה “דרישת גמר” ומורכב מהרחבה של קורס בחירה סמינריוני ועוד 3-2 נקודות, באמצעות “סמינר מתקדם בתכנון ערים ואזורים” (מספר 209300) המיוחד לנתיב זה. יתרת הנקודות הנוספות הדרושות במקום תזה תהיה במקצועות בחירה.

בנתיב עם תזה – התזה שקולה ל-20 נקודות אשר מופחתות ממכסת הנקודות הנדרשות המפורטות בלוח שלמעלה לסטודנטים המכינים מחקר תזה או פרויקט תזה; ו-12 נקודות לסטודנטים הבוחרים בהכנת עבודת גמר.

 

מגמות התמחות

התוכנית החדשה מאפשרת מגמות התמחות אפשריים לסטודנטים המעוניינים בכך. מגמות ההתמחות נבנו ממגוון מקצועות בחירה הקיימים בתוכנית בחיזוק מקצועות בחירה מתאימים מפקולטות אחרות. המקצועות השונים אוגדו בשלושה אשכולות התמחות נפרדים. בנוסף להם הסטודנטים רשאים לבחור במגמה רב-תחומית הכוללת תמהיל מאוזן של התחומים השונים, כדלהלן:

  • התמחות בכלכלה ופיתוח מקרקעין
  • התמחות בדיור ופיתוח קהילתי
  • התמחות במדיניות ותכנון סביבתי
  • הכשרה רב-תחומית

סטודנטים אשר יבחרו ללמוד במגמת התמחות נדרשים להודיע על בחירת המסלול עד סוף הסמסטר הראשון ללימודיהם. בחירת מגמת התמחות מבין שלושת המגמות המוצעות, תחייב את הסטודנט בלימוד מקצועות מאשכול ההתמחות שבחר בהיקף לפחות של 20 נקודות מתוך היצע המקצעות המוצעים באשכול ההתמחות כמוצג בהמשך. סטודנטים אשר בוחרים במגמה הרב תחומית ידרשו לבחור מקצועות בהיקף לפחות של 7-5 נקודות מכל אחד משלושת התחומים השונים. בנתיב עם תזה ייקבע תחום ההתמחות בהתאם לשיוך נושא המחקר לאחד משלושת תחומי ההתמחות שנקבעו, ובתנאי שאת יתרת מקצועות הבחירה ייקח הסטודנט בתחום ההתמחות המסוים אותו בחר, כולל מקצועות החובה שנקבעו לתחום המסוים.

כמו כן, מוצעת למתעניינים במסלול תוכנית עתידים לתכנון ולבניה.

פרטים נוספים באתר עתידים.
תכנית ‘עתידים: צוערים לתכנון ובניה’ מנוהלת על ידי עמותת עתידים ומנהל התכנון במשרד הפנים. התכנית כוללת מסלול לתואר שני בתכנון ערים ואזורים בטכניון.

המסלול מציע כמו כן תוכנית משלבת ומובנת להקניית תואר ראשון באדריכלות נוף ותואר שני בתכנון ערים ואזורים אליה יכולים להתקבל סטודנטים הלומדים אדריכלות נוף תוך כדי מהלך הלימודים שלהם לתואר ראשון. פרטים ניתן למצוא בקישור הבא.

 

בנוסף, המסלול מציעה תכנית MRE בלימודי מקרקעין במסגרת היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ.  לפרטים נוספים, הקליקו כאן.