עיצוב תעשייתי

משושים אדומים מסודרים בתליה

 

המסלול לתואר מגיסטר בעיצוב תעשייתי בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון קיים משנת 1994, והוא המסלול האקדמי היחיד בארץ המזכה את בוגריו בתואר (M.Sc) עם תזה.

מיקומו של המסלול בעיצוב תעשייתי בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, ובקריית הטכניון משפיע על אופיו המיוחד ומספק לו סביבה אקדמית ומקצועית ייחודית ובלעדית.

העיצוב התעשייתי הפך בימינו למקצוע רב-תחומי בו נוטלים המעצבים חלק פעיל בכל שלבי פיתוח המוצר החל משלב הרעיון, המחקר ועד ליצור ולשיווק. לשם כך נדרשים המעצבים, המהנדסים והמנהלים למיומנויות אקדמיות בתחומים טכנולוגיים, עיצוביים, ניהוליים, כלכליים, חברתיים ומחקריים הניתנים להם בתוכנית הלימודים בטכניון.

בשנים האחרונות גדלה המודעת לצורך ב”עיצוב חברתי”- עיצוב לצרכי הציבור, לאוכלוסיות מיוחדות כמו אוכלוסיה מבוגרת, חולים, בעלי מוגבלויות, כל זה עם דגש על גישה אקולוגית (sustainability) וידע אקדמי רב תחומי (מדעי החברה, מדעי החיים, פסיכולוגיה ארכיטקטורה ומדעי הסביבה).

 

מטרות המסלול לעיצוב תעשייתי בטכניון

1. הכשרת דור של מעצבים מקצועיים בעלי ידע אקדמי שיעלו את רמת העיצוב בארץ.

2. הכשרת דור של מנהלים ובעלי תפקידים בתחומי התעשייה שיקבלו כלים של עיצוב, ניהול פרויקט, שיטות מחקר, עבודה בצוות ורקע תיאורטי-אקדמי על אדם-סביבה-מוצר.

3. הכשרת דור של מהנדסים בעלי מודעות לעיצוב ככלי לחדשנות וכחלק אינטגראלי של עבודה רב תחומית.

4. בניית תשתית מחקרית פעילה שתטביע את חותמה על הפעילות בתחום העיצוב התעשייתי בארץ ובעולם.

5. השתתפות פעילה בפעילות המחקרית והמקצועית הטכניונית- יזום פרויקטים משולבים תוך קיום דיאלוג עם הפקולטות השונות בטכניון.

 

תלמידי המסלול לעיצוב תעשייתי

אופיו הבין תחומי של המסלול לעיצוב תעשייתי ויחודו מוכתבים מהרקע האקדמי המגוון של הסטודנטים וממיקומו בקרית הטכניון.

הסטודנטים הלומדים במסלול למגיסטר בעיצוב תעשייתי הם בעלי תואר ראשון בעיצוב תעשייתי או בתחומי עיצוב אחרים (בוגרי אוניברסיטאות או מכללות ), ארכיטקטורה, אדריכלות נוף , הנדסות למינן (בוגרי טכניון), מדעי החיים ומדעי החברה והרוח, כשהם לומדים כבר במהלך הלימודים לעבוד בשיתוף פעולה הדוק ולהתפרס על מגוון תחומי ידע.

כ- 100 סטודנטים סיימו עד כה את לימודי המגיסטר במסלול לעיצוב תעשייתי.

בשנת הלימודים תשע”א לומדים כ- 60 סטודנטים.

הסטודנטים המתקבלים ללימודים נדרשים ללימודי השלמה, בהתאם לדרישות בית הספר ללימודי מוסמכים ולהנחיות ועדת הקבלה על פי הרקע האקדמי והמקצועי הקודם שלהם.

 

מבנה הלימודים במסלול לעיצוב תעשייתי

הלימודים במסלול לעיצוב תעשייתי מתנהלים כיום בשני נתיבים משותפים:

Master of Science in Industrial Design – M.Sc נתיב מחקרי עם תזה מחקרית , פרויקט תזה או עבודת גמר.

Master of Industrial Design – MID . נתיב ללא תזה למעצבים, מהנדסים, ארכיטקטים, אנשי תעשיה וניהול שאינם מעוניינים להתמחות במחקר, אך רוצים להעמיק את הידע המקצועי-אקדמי שלהם ו להעשיר את הרמה המקצועית בתחום העיצוב התעשייתי בארץ ולהעמיק את קשר החלפת הידע בין האקדמיה לתעשייה .

בשנת הלימוד תשע”א נפתחה תוכנית נוספת לתואר שני ללא תזה ( MID ) עם דגש על עיצוב רפואי וחברתי במסגרת לימודי חוץ בתל אביב .

בשני הנתיבים נדרשים הסטודנטים ל-46 נקודות לימוד בנוסף לנקודות ההשלמה.

 

תחומי התיזות ונושאי המחקר

נושאי המחקר ,התזות והפרויקטים של סטודנטים במסלול לעיצוב תעשייתי נגזרים מתחומי המחקר של מורי המסלול, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים והפקולטות האחרות בטכניון. בהתאם, חלק ניכר מהעבודות במסלול מבוצעות בהנחיה משותפת עם אנשי סגל מהפקולטות השונות בטכניון. את רשימת התזות ניתן לראות באתר הספריה בקישור:

http://arclib.technion.ac.il /

 

תנאי קבלה לתכנית הלימודים

כל בעל תואר ראשון 4 שנתי ממוסד להשכלה גבוהה מוכר יכול להגיש מועמדות.

מועמדים בעלי תואר ראשון תלת שנתי יכולים להגיש מועמדות ולהתקבל כסטודנטים משלימים.

בנוסף לדרישות הקבלה הטכניוניות הרגילות ללימודי תואר שני הנהוגות בטכניון ונקבעות על ידי ביה”ס ללימודי מוסמכים, נדרשים הסטודנטים לראיון קבלה ע”י ועדת קבלה לשם הערכת כישורים, אוריינטציה ומוטיבציה וסיכויי ההצלחה. בנוסף להישגים אקדמיים גבוהים המועמדים מתבקשים להוכיח כישורים מקצועיים באחת הצורות הבאות: תיק עבודות, דוחות מחקר, תיאור ניסיון עבודה רלוונטי ומכתבי המלצה ממקור אקדמי ו/או מקומות עבודה.