יצירת קשר

מבט על חלונות צד של פקולטה לטרכיטקטורה

מידע למתעניינים בתואר הראשון:

קבלת קהל – בניין אולמן, קומה 4 | ימים א’-ה’ | שעות 14:00-9:00
04-8295555, 077-8875555 |מרכז רישום וקבלה

מידע למתעניינים בתארים מתקדמים:

arcgrd@technion.ac.il | https://graduate.technion.ac.il

מידע לסטודנטים הלומדים תואר ראשון בפקולטה:

04-8294005 | arcstud@technion.ac.il

מידע לסטודנטים הלומדים תארים מתקדמים בפקולטה:

 04-8294285 | arcgrd@technion.ac.il

מידע לסטודנטים הלומדים תואר שני מקצועי בפקולטה:

077-8875549 | arcgrdpro@technion.ac.il

לשכת הדיקן:

 077-887-4001 | ardean@technion.ac.il

מזכירות הפקולטה:

077-887-4003 | arcsec@technion.ac.il

מזכירות הוראה:

077-887-4009 | arcedu@technion.ac.il 

הוראות הגעה לפקולטה לארכיטקטורה: