תכנון ערים ואזורים - תכנית לימודים

תכנית הלימודים מורכבת משלוש שכבות (פירוט המקצועות בכל שכבה מוצג בלוחות שבהמשך):
  • מקצועות ליבה (קדם) – כוללים מקצועות בסיס בהיקף של 10 נקודות. סטודנטים שלמדו מקצועות אלה במסגרת התואר הראשון יקבלו זיכוי בנקודות בעת הקבלה לתואר שני. אחרים ידרשו להשלים מקצועות אלו אשר לא יכללו במניין הנקודות לתואר השני.
  • מקצועות חובה – מקצועות בהיקף של 24-20 נקודות שחובה על כל סטודנט המתקבל לתואר שני בתכנון ערים ואזורים ללמוד בנוסף למקצועות הליבה.
  • מקצועות בחירה – מגוון עשיר של קורסים בתחומים המגוונים של המקצוע להשלמת הנקודות הנדרשות לעמידה במכסה שנקבעה בהתאם ללוח 1 דלעיל. מקצועות הבחירה מחולקים לאשכולות התמחות. בכל אשכול התמחות (כמפורט בלוחות ההתמחות שבהמשך) ישנה חלוקה לשלוש קטגוריות של מקצועות: מקצועות שהם חובה לבוחרים במגמת ההתמחות, בנוסף למקצועות החובה החלים על כל הסטודנטים (לאחרים מקצועות אלו יוותרו כמקצועות בחירה אפשריים); מקצועות בחירה מחייבת שהם מקצועות הבחירה בתחום הניתנים בפקולטה, מתוכם על הבוחרים במגמת ההתמחות ללמוד סף מינימום של נקודות; ומקצעות בחירה חופשית שהם מקצועות נוספים השייכים לתחום ההתמחות וניתנים בפקולטות אחרות והסטודנטים רשאים לבחור בהם.

להורדת חוברת תכנית לימודים, לחצו כאן

 

להלן רשימות המקצועות בחלוקה לשלוש השכבות:

 ה'- הרצאה, ת'- תרגיל, פ'- פרויקט, מ'- מעבדה, נק'- נקודות

 

מקצועות ליבה

מספר מקצוע

שם מקצוע

ה'

ת'/פ'

מ'

נק'

209100

סוציולוגיה למתכננים

2.0

-

-

2.0

207800*

חשיבה כמותית וסטטיסטיקה בתכנון עירוני

2.0

2.0

-

3.0

207804*

חשיבה כלכלית למתכננים

2.0

2.0

-

3.0

207090

תכנון סביבתי

2.0

-

-

2.0

                                                     סה"כ  

10

 

 

סטודנטים אשר למדו מקצועות מקבילים למקצועות אלה בתואר הראשון בפקולטות להנדסה, מדעים מדויקים, מדעי הטבע ובמחלקות לכלכלה, סטטיסטיקה וניהול של מדעי החברה, ייתכן ויידרשו לעמוד בבחינת פטור על מנת לקבל זיכוי ממקצועות אלה.

 

 

מקצועות חובה

מספר מקצוע

שם מקצוע

ה'

ת'/פ'

מ'

נק'

207001

תיאוריות התכנון

3.0

-

-

3.0

207070

תכנון שימושי קרקע

3.0

-

-

3.0

209050

כלכלה עירונית

2.0

1.0

-

3.0

207806

היבטים מנהליים ומשפטיים בתכנון

2.0

-

-

3.0

207700

אולפן 1: תכנון עירוני

2.0

4.0

-

4.0

207701

אולפן 2: תכנון שכונתי*

2.0

4.0

-

4.0

209700

אולפן 3: תכנון אזורי ומטרופוליני

2.0

4.0

-

4.0

                                                     סה"כ  

24

 

* פטור יינתן לסטודנטים אשר למדו לתואר ראשון בארכיטקטורה בטכניון או תואר מקביל מוכר.

 

 

מקצועות בחירה

 

אשכול התמחות דיור ופיתוח קהילתי  

 

מקצועות חובה (6 נקודות)

מספר

שם מקצוע

ה'

ת'/פ'

מ'

נק'

209250

מדיניות חברתית ותכנון

3.0

-

-

3.0

207440

תכנון עם קהילה

2.0

1.0

-

3.0

 

 

מקצועות בחירה מחייבת (לפחות 10 נקודות)

מספר

שם מקצוע

ה'

ת'/פ'

מ'

נק'

209005

התחדשות עירונית ושיקום שכונות

2.0

-

-

3.0

207945

פיתוח קהילתי בר קיימא

2.0

-

-

3.0

207807

תכנון יישובים ערביים

2.0

-

-

3.0

206730

המאבק על המרחב

3.0

   

3.0

206041

הערכת סביבות

3.0

-

-

3.0

207044

שיתוף הציבור בתכנון

3.0

-

-

3.0

207914

תכנון עבור ילדים

3.0

-

-

3.0

209200

היבטים פסיכולוגים בתכנון

2.0

-

-

2.0

209150

דיני שלטון מקומי למתכננים

3.0

-

-

3.0

 

 

מקצועות בחירה חופשית (עד 4 נקודות) מאוניברסיטאות אחרות* 

מספר

שם מקצוע

ה'

ת'/פ'

מ'

נק'

חוג לסוציולוגיה אונ' חיפה

סוציולוגיה של האינטרנט

     

2.0

החוג לסוציולוגיה אונ' תל אביב

חברה אזרחית ותנועות חברתיות

     

4.0

החוג למדיניות ציבורית אונ' תל אביב

הכלכלה והפוליטיקה של התקציב

     

 

 

* משתלמים לתואר שני בטכניון זכאים לקחת עד 4 נקודות באוניברסיטה אחרת, ללא תוספת שכר לימוד במידה ושילמו את מלוא שכר הלימוד לתואר בטכניון.

 

 

 

אשכול התמחות בכלכלה ופיתוח מקרקעין

 

מקצועות חובה (6 נקודות)

מספר

שם מקצוע

ה'

ת'/פ'

מ'

נק'

207406

מדיניות קרקעית

3.0

-

-

3.0

207601

סמינר בתכנון תשתית עירונית

3.0

-

-

3.0

 

 

מקצועות בחירה מחייבת (לפחות 10 נקודות)

מספר

שם מקצוע

ה'

ת'/פ'

מ'

נק'

207055

נושאים נבחרים בכלכלת מקרקעין

3.0

-

-

3.0

207050

מימון נדל"ן

3.0

-

-

3.0

207808

מצעים (פרוגרמות) של תוכניות כלכליות מרחביות

2.0

2.0

 

3.0

209042

יישומי תורת המשחקים במקרקעין

3.0

-

-

3.0

 

 

מקצועות בחירה חופשית (עד 4 נקודות) בפקולטה להנדסת תעשייה וניהול

מספר

שם מקצוע

ה'

ת'/פ'

מ'

נק'

096502

מימון חברות

2.0

1.0

-

2.5

096505

כלכלת אי ודאות

3.0

1.0

-

3.5

096555

כלכלת סקטור ציבורי

2.0

1.0

-

2.5

096617

חשיבה וקבלת החלטות

2.0

1.0

-

2.5

096600

התנהגות ארגונית למנהל עסקים

3.0

1.0

-

3.5

 

 

 

אשכול התמחות במדיניות ותכנון סביבתי

  

מקצועות חובה (6 נקודות)

מספר

שם מקצוע

ה'

ת'/פ'

מ'

נק'

207410

דיני איכות סביבה

3.0

-

-

3.0

207955

משאבים ותהליכים סביבתיים

3.0

-

-

3.0

 

 

מקצועות בחירה מחייבת (לפחות 8 נקודות)

מספר

שם מקצוע

ה'

ת'/פ'

מ'

נק'

207632

כלכלת הסביבה

2.0

-

-

2.0

207041

עקרונות אקולוגיים בתכנון עיר ואזור

3.0

-

-

3.0

207953

תכנון וניהול הסביבה החופית והימית

3.0

-

-

3.0

207407

מדיניות סביבתית

2.0

2.0

-

3.0

207408

תסקירי השפעה על הסביבה

2.0

2.0

-

3.0

207455

סוגיות אקולוגיות בנוף הישראלי

2.0

1.0

-

2.5

000000

שמורת טבע עם ממ"ג

2.0

-

-

2.0

 

 

מקצועות בחירה חופשית (עד 6 נקודות) מהפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית

מספר

שם מקצוע

ה'

ת'/פ'

מ'

נק'

016302

זיהום אויר

2.0

1.0

 

2.0

019336

בקרת זיהום אוויר

2.0

-

-

2.0

016204

תהליכי הסעת מזהמים באקוויפרים ושיקומם

2.0

2.0

-

3.0

017001

ממשק מערכות אקולוגיות

2.0

1.0

2.0

3.0

017031

יישומי חישה מרחוק וממ"ג באקולוגיה וסביבה

2.0

1.0

2.0

3.0

018309

פסולת מסוכנת

2.0

-

-

2.0

019326

טיפול בפסולת מוצקת

2.0

-

-

2.0

 

 

 

מקצועות בחירה כלליים

מספר

שם מקצוע

ה'

ת'/פ'

מ'

נק'

207342

גיאוגרפיה עירונית ואזורית

2.0

-

-

2.0

207004

התמודדות עם קונפליקטים בתכנון

2.0

2.0

-

3.0

207600

תכנון תחבורה למתכננים

2.0

2.0

-

3.0

207045

הכנה לתהליך מחקר

2.0

-

-

2.0

209041

הערכת תוכניות

2.0

2.0

-

3.0

207080

תכנון אזורי ומטרופוליני – סוגיות נבחרות

2.0

-

-

2.0

 207901

 ממ"ג למתכננים

 2.0

1.0

 

3.0

 

[1] סטודנטים אשר למדו לתואר ראשון בארכיטקטורה בטכניון או תואר מקביל מוכר ידרשו ללמוד רק 2 אולפני תכנון (8 נקודות).