פרויקטים של סטודנטים לתואר ראשון - פרוייקטים מיוחדים

 

דף זה מציג מגוון של פרויקטים מיוחדים של סטודנטים לתואר ראשון בפקולטה, בחלוקה לקורסים ושנות הלימוד. 

תערוכת שיכונים לדוגמא (במסגרת הקורס של ד"ר הדס שדר)

 

אומנות ניסויית