לימודי תואר ראשון (הסמכה) - מידע כלליכיום הפקולטה מקיימת שני מסלולי לימוד לתואר ראשון (הסמכה):

 

1. מסלול לתואר "מוסמך בארכיטקטורה" - 2 M.Arch


2. מסלול לתואר "מוסמך באדריכלות נוף" B.L.A 

 

 

 

גב' טליה מג'אר

טלפון: 04-8294006

פקס:  04-8294005

ArcSTUD@technion.ac.il

 

משרד לימודי הסמכה