מחזור 2010-2015

 

 לסרטון הגשות פרויקטי גמר 2015

 

                    

 דיבור מרחב וקיימות

 

  טרנספורמציות עירוניות

 

 ערים חדשות 

 

 פרט, חומר, הנדסה וטכנולוגיה

בשירות האדריכלות  

 

 מנחים:

דיבור מרחב וקיימות - שמעיה צרפתי | יונתן נתניאן

טרנספורמציות עירוניות - גבי שוורץ | פאתינה אבריק-זבידאת | רונן בן אריה

ערים חדשות - ירמי הופמן | אורן בן אברהם | איריס קשמן

פרט, חומר, הנדסה וטכנולוגיה בשירות האדריכלות - דוד רובינס | עמית נמליך | גיא אוסטרן

 

* בקרוב יעלו פוסטרים של אדריכלות נוף