פרויקטים של סטודנטים לתארים מתקדמיםדף זה מציג פרויקטים שנערכו במסגרת לימודי סטודיו ואולפן של מסלולי תארים המתקדמים בפקולטה. 

 

אדריכלות

 

אדריכלות נוף

 

תכנון ערים

 

עיצוב תעשייתי