עבודות סטודנטיםדף זה מציג עבודות סטודנטים בפקולטה.  העבודות המוצגות כוללות פרויקטים שנערכו במסגרת לימודי סטודיו ואולפן לתואר ראשון ותארים מתקדמים, ומחקרים שנערכים במסגרת לימודי תארים מתקדמים. 

 

> פרויקטים של סטודנטים לתואר ראשון

> פרויקטים של סטודנטים לתארים מתקדמים

> מחקרי סטודנטים לתארים מתקדמים