חזון הפקולטההפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון תהיה מוסד אקדמי מוביל בתחומי העיצוב והתכנון המרחבי בארץ ובעולם- במחקר יוצר ידע וטכנולוגיה פורצי דרך, בהוראה מרחיבת דעת ורבת השראה של אדריכלים, אדריכלי נוף, מתכננים, ומעצבים- מחויבים, סקרנים, ביקורתיים ומחדשים, ובקידום המעשה המקצועי והמצוינות.

 

השליחות

 

מחויבות ומעורבות -

לבסס את המחויבות של מקצועות התכנון והעיצוב ושל משק הבניה והפיתוח לחברה ולסביבה בני קיימא. לטפח מעורבות ציבורית וקהילתית פעילה כביטוי מקומי,אזורי וגלובאלי למחויבות זו.

 

תרבות, שינוי וחידוש -

למצב מחדש את מקצועות העיצוב והתכנון המרחבי כמחוללי שינוי, המעגנים, מבקרים ויוצרים של תרבות וכבעלי תפקיד מוביל בעיצוב סביבת העתיד, ובחידושה המתמיד.

 

ידע חדש וחדשנות טכנולוגית -

לפתח שיטות מחדשות לעיצוב ולתכנון מרחבי המבוססות על ידע וטכנולוגיה מתקדמים ומשלבות כלים אנליטיים מגוונים עם מחשבת תכנון יצירתית.

 

שילוב בין מחקר, הוראה ומעשה -

להדק קשר הדדי, תומך וסינרגטי בין ההוראה, המחקר והמעשה בתחומי העיצוב והתכנון המרחבי

 

רב-תחומיות -

ליצור שילוב מפרה בין מקצועות העיצוב והתכנון המרחבי, להרחיבם אל מעבר לתחומיהם היום ולבסס את שיתופי הפעולה הרב תחומיים בבית הטכניון, עם תעשיות הבניה והפיתוח ומעבר להם- בארץ ובעולם.

 

ישראל כמרחב איכות וכמעבדה -

לפעול לטיפוח האיכות המרחבית והאדריכלית של ישראל ולהעמידה כמעבדה חיה וכמקור השראה לתכנון חדשני ועיצוב איכותי של הסביבה, של תהליכים מרחביים ושל מבנים ומוצרים בעולם כולו.

 

בית חם -

לטפח בית חם, תוסס ומפרה, מצויד ונענה, מחולל שיח ביקורתי ומעורב, לסטודנטים, לחוקרים, ליוצרים ולכלל הקהילייה המקצועית, המוסדות והמשק בתחומי העיצוב והתכנון המרחבי בישראל.