רשימת סילבוסים לפי שם ומספר הקורס לסמסטר חורף תשע"ח

 

הסמכה:


205071 - מורפולוגיה

205096 - תולדות האומנות

205103 - תולדות האדריכלות בעידן המודרני

205154 - סוגיות בפסיכולוגיה לאדריכלים

205423 - מבנה ופרטי בניין 3

205501 - בקרת הסביב מאור וחשמל

205508 - בטיחות בבניינים

205623 - פרוייקט מיוחד מבני חינוך

205624 - אוצרות כפרקטיקה אדר' תכנון

205694 - סמינר שיטות הערכה

205704 - סוגיות עכשוויות באוצרות

205705 - המשימה-מאדים: מתכנון לביצוע של מבנה מחקר

205716 - סדנה הנדסית טכנולוגית

205873 - עיצוב בסיסי 4

205875 - אומנות ניסויית 2

206877 - עיצוב בסיסי 5

205885 - עיצוב בסיסי 3

205922 - התבוננות ייצוג ודיגום

 

מוסמכים:

206001 - מחקר בעיצוב

206003 - חורבות

206007 - מידול אנרגטי מתקדם של בניינים

206009 - מהוילה הים תיכונית אל העיר הלבנה

206010 - קוויר מגדר ופמיניזם בארכיטקטורה ועיצוב עירוני

206011 - גישות ותפיסות בפוליטיקה של המרחב

206012 - המפה אינה הטריטוריה

206060 - עיצוב מספר סיפורים

206075 - קיימות בראייה כוללת

206080 - המרחב הבין תרבותי

206150 - תכנון אסטרטגי של חינוך ומבני חינוך

206563 - סמינר בתכנון מבנים סולריים פאסיביים

206566 - מיקרו אקלים בעיר בעזרת צמחייה

206808 - אדריכלות ומידע תיאוריות בתרבות הדיגיטלית

206820 - היסטוריה ותיאוריה בעיצוב תעשייתי 1

206821 - מבוא לעיצוב תעשייתי

206828 - עיצוב רדימייד

206831 - חשיבה עיצובית

206832 - עיצוב וקראפט דיגיטלי

206833 - עיצוב ותרחיש

206940 - סוגיות פילוסופיות בהקשר אדריכלי

204003 - 207020 - GIS

207020 - מבוא לממ"ג

207021 - שימושי ממג לשמירת טבע והחלטות סביבתיות

207044 - שיתוף הציבור בקבלת החלטות

207090 - מבוא לתכנון סביבתי

207440 - טכנולוגיה עם הקהילה - הנגשת הון טכנולוגי בתהליך

207450 - המרחב הישראלי

207455 - סוגיות אקולוגיות בנוף הישראלי

207460 - תיאוריות באדריכלות הנוף העכשווית

207468 - התמקדות בתהליך היצירה בסטודיו

207800 - חשיבה כמותית וסטטיסטית

208350 - חומרים תעשייתים 1

209032 - עיונים ותמורות בשיכון הציבורי

209050 - כלכלה עירונית

 

נוף:

204003 - 207020 - GIS

204652 - ייצוג נוף

204714 - תכנון וייצוג גיאומטריה מורכבת במרחב

204720 - מבוא לאקולוגיה לאדריכלים

 

סילבוסים נוספים יעלו בהמשך...