רשימת סילבוסים לפי שם ומספר הקורס לסמסטר חורף תשע"ז

הסמכה:

 

205013 - מבוא למקצועות המרחב

205096 - מבוא לתולדות האומנות

205103 - תולדות האדריכלות בעידן המודרני

205104 - היסטוריה ותיאוריה של אדר' ממלחמת העולם השניה ועד ימינו

205162 - אוריינות מרחב וטקסט

205154 - פסיכולוגיה למתכנן

205254 - תחבורה והעיר

205257 - מבוא לעיצוב עירוני

205304 - מיני סטודיו עיצוב

205404 - סדנה טכנולוגית הנדסית

205406 - עיצוב תעשיתיי 1

205454 - תכן מבנים רכיבים משטחיים

205458 - תכן מבנים 1

205492 - אקלים אנרגיה וארכיטקטורה

205501 - בקרת הסביב מאור וחשמל

205690 - התערבות כספקולציה בסביבה

205691 - ארכיפרחיטורה

205692 - Material world

205703 - מבוא לתכנון פרמטרי

205813 - הבעה גרפית

205873-77 - עיצוב בסיסי 4,5

205874 - אומנות ניסויית 1

205875 - אומנות ניסויית 2 

205878 - עיצוב בסיסי 1

205922 - התבוננות דיכום וייצוג 1

 

מוסמכים:

 

206009 - סדנה עירונית

206010 - הבית הים תיכוני

206011 - אדר', מגדר ובנייה של המודרניות

206012 - אדריכלות ומידע

206180 - תורת הצבע

206561 - תאורה בארכיטקטורה

206570 - סמניר בהערכת תכנון ארכיטקטוני בר-קיימא

206573 - סטודיו מתקדם בעיצוב עירוני

206745 - מבנים פרישים היבטים אדריכליים

206820 - היסטוריה ותיאוריה בעיצוב תעשייתי 1

206823 - עיצוב וזיכרון בעיר

206840 - שיטות ייצור מבוססות מחשב

206912 - לחקור אדריכלות

206913 - חשיבה עתידנית באדריכלות ועיצוב עירוני

206914 - מדיניות משבר ותכנון בדיור

206915 - אדריכלות לילדים

206940 - סוגיות פילוסופיות

206963 - כלים של מדיניות משפט מינהל וממשל

207001 - תיאוריות התכנון

207020 - מבוא לממג

207041 - עקרונות אקולוגיים בתכנון

207044 - שיתוף הציבור בקבלת החלטות

207060 - סוגיות פילוסופיות בהקשר אדריכלי

207070 - תכנון שימושי קרקע

207090 - מבוא לתכנון סביבתי

207342 - גיאוגרפיה עירונית

207440 - תכנון עם הקהילה

207456 - אקולוגיה עירונית

207463 - אתיקה וצדק חברתי בנוף

207466 - חקלאות בין עיר לכפר

207800 - חשיבה כמותית

207902 - תכנון שטחים פתוחים

207913 - ערים מסוכנות ערים בטוחות

207920 - שיטות מחקר איכותניות למתכננים

207955 - מדעני הסביבה למתכננים

208350 - חומרים תישייתיים 1

208352 - עיצוב למטרות שיווקיות

209032 - ערכים ותמורות בשיכון ציבורי

209033 - תבע

209050 - כלכלה עירונית ואזורית

209100 - סוציולוגיה למתכננים

 

 

 נוף:

 

204000 - מבוא לאדריכלות נוף

204003 - GIS לאדריכלי נוף

204090 - תולדות אדריכלות נוף 1

204202 - צמחיה בנוף 2

204406 - תורת המבנה לאדריכלי נוף

204720 - יומן אורבני

 

סילבוסים נוספים יעלו בהמשך.